Ford Ranger tại Mỹ không có phiên bản Raptor mà chỉ được cung cấp thêm gói phụ kiện hỗ trợ off-road
5 giá trị cốt lõi tạo nên thành công cho Toyota Hilux