Ford Ranger tại Mỹ không có phiên bản Raptor mà chỉ được cung cấp thêm gói phụ kiện hỗ trợ off-road
Ford Ranger XLS Sport có thiết kế thể thao hơn bản tiêu chuẩn