Phong cách của Aurus Senat giống xe siêu sang Rolls-Royce