Subaru Forester phiên bản i-L hiện có giá "ưu đãi" 990 triệu đồng
7 xe Subaru tại Việt Nam nằm trong diện ảnh hưởng đợt này
Xe Subaru tại Việt Nam cũng nằm trong diện triệu hồi đợt này