Lexus LX570 đang phân phối tại Mỹ và một số quốc gia khác trên thế giới
Tháng 8.2019, doanh số bán Toyota Fortuner chỉ đạt 639 xe