Sức mua ô tô tại Việt Nam  tháng 7.2019 giảm 3% so với tháng 6.2019