Doanh số bán mô tô, xe máy của 5 thành viên VAMM trong quý III.2019 giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái
Năm 2018 người Việt tiếp tục mua sắm gần 3,4 triệu xe máy mới các loại