5 giá trị cốt lõi tạo nên thành công cho Toyota Hilux
Lượng tiêu thụ xe bán tải giảm mạnh sau khi tăng phí trước bạ