Mercedes-Benz C200 trên cung đường biển Phan Thiết