Subaru thừa nhận sai sót trong quá trình kiểm định sản phẩm kéo dài suốt 30 năm qua /// Bloomberg
Top