Đợt triệu hồi này liên quan đến 1.370 xe Ford Transit tại Việt Nam
Doanh số bán lẻ của Ford Việt Nam tăng 51%