Toyota Camry TRD 2020 sở hữu ngoại hình thể thao và khác biệt với các phiên bản thường
Toyota CH-R hầm hố với phiên bản độ TRD
Toyota Land Cruiser hầm hố hơn với gói độ TRD