BMW X7 phiên bản bán tải chỉ có duy nhất một chiếc được sản xuất
Ford Ranger XLS Sport có thiết kế thể thao hơn bản tiêu chuẩn