Volkswagen không có ý định tiếp tục sản xuất dòng xe "con bọ" Beetle
Không có Hitler liệu có Volkswagen ngày nay?