BMW 5-Series sau 25 năm sử dụng có giá bán 59 triệu đồng.
Mazda CX-9 đã qua sử dụng - mẫu xe hấp dẫn để phục vụ gia đình