VinFast Fadil thể thao hơn khi được đại lý độ lại ngoại hình mới
Chiếc Hyundai Kona lạ mắt hơn với màu sơn "xi măng"