Ông Gianluca Fiume, CEO mới của Piaggio Việt Nam
Đánh giá Honda SH 150i 2017: Đắt có xắt ra miếng?