Mục tiêu chính của BMW M là sản xuất những mẫu xe hướng tới nhiều khách hàng khác nhau /// Motoring