Lexus LX570 đang phân phối tại Mỹ và một số quốc gia khác trên thế giới
Acura ZDX có thiết kế rất hút mắt, thậm chí độc hơn cả BMW X6