Geely FY11 gây chú ý với phong cách thiết kế giống BMW X4