Có nhiều loại xe cũ người tiêu dùng không nên mua nếu không muốn đánh đổi an toàn hoặc mất nhiều chi phí sửa chữa
Mưa lớn - thủy kích, tai họa bất ngờ của tài xế Việt
Top