Năm 2018 người Việt tiếp tục mua sắm gần 3,4 triệu xe máy mới các loại
Yamaha Grande mới tại VN trang bị hệ thống động cơ lai xăng - điện (Hybrid)
PCX Electric được Honda cho thuê tại Nhật Bản
Top