Nhiều người đặt mua xe trước 3 tháng đến cận tết vẫn chưa nhận được xe /// Ảnh: Ng.Ng
Tác động từ chính sách mang đến nhiều thay đổi trên thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2018
93% lượng xe nhập tuần qua từ Thái Lan và Indonesia /// Ảnh: NG.NG
Top