Người Việt mua 11.501 xe ô tô Honda trong năm 2016